Setiap peralatan elektrik akan dikenakan bayaran sebanyak RM 10.00 (Ringgit Malaysia : Sepuluh Sahaja) bagi satu peralatan.

Peralatan yang dibenarkan adalah seperti berikut: