Pelajar yang berjaya memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan oleh Timbalan Rektor HEP boleh terus mendaftar.