Kemudahan insentif makan disediakan kepada pelajar mengikut kelayakan:

  • Pelajar Diploma semester 1 hingga 6.

Kategori pelajar yang TIDAK LAYAK menerima insentif makan :

  • Pelajar praktikal dalaman atau luaran;
  • Pelajar Ijazah;
  • Cuti Khas

PROSES PERMOHONAN INSENTIF MAKAN